Gå direkt till navigering

AP3 föreslår konverteringsrätt för A-aktier i SKF

Tredje AP-fonden föreslår att SKF:s ordinarie bolagsstämman beslutar att införa en kontinuerlig och frivillig möjlighet för A-aktieägare att konvertera sina aktier till B-aktier.

Förslaget har diskuterats med följande större aktieägare i SKF som avser att stödja förslaget: Wallenbergstiftelserna, Alecta, Skandia, AMF Pension och Nordeas fonder. Därmed stöds det av 46,8 % av rösterna och 26,4 % av kapitalet, räknat på innehaven vid årsskiftet.

Tredje AP-fonden ägde vid årsskiftet 1 153 200 A-aktier och 3 533 725 B-aktier.

Tredje AP-fondens VD Tomas Nicolin säger i en kommentar:

”Vi föreslår inte en övergång till ett aktieslag. Jag anser att det är en fördel med tydliga ägare som kan ta ett långsiktigt ägaransvar, viket underlättas av differentierad rösträtt. Jag tror dock att en konverteringsrätt skulle medföra att underkursen på A-aktierna skulle försvinna och att likviditeten i bolagets aktier totalt skulle förbättras. Därigenom kan bolagets börsvärde stiga. Vårt förslag kan bidra till det sistnämnda utan att försvåra ett långsiktigt ägaransvar.”