Gå direkt till navigering

AP3 förstärker gruppen Affärskontroll

Tredje AP-fonden (AP3) förstärker funktionen Affärskontroll. Bengt-Göran Zimmerman kommer närmast från Proventus Capital Management AB och har tidigare arbetat på bland annat Tanglin Asset Management AB, Erik Penser och Danske Securities. Bengt-Göran tillträder tjänsten den 8 januari 2018.

 

För eventuell ytterligare information kontakta:

Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation, 08 555 17 123,  lil.lindgren@ap3.se

Elisabeth Johnson, Chef Affärskontroll, 08 555 17 125

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder med uppdrag att förvalta buffertkapitalet i det statliga inkomstpensionssystemet till största möjliga nytta för pensionssystemet. Fondkapitalet uppgick per den 30 juni 2017 till 338 miljarder kronor. Sedan nuvarande pensionssystem grundades 2001 har fonden täckt underskott i systemet med 19 miljarder kronor. Vid starten hade fonden ett kapital på 134 miljarder kronor. Sedan 2001 har fondens totalavkastning i snitt uppgått till 5,9 procent per år.

AP3s hållbarhetsarbete presenterades i Tredje AP-fondens årsredovisning och hållbarhetsrapport 2016 och finns även att ladda ned från fondens hemsida www.ap3.se