Gå direkt till navigering

AP3 förstärker organisationen med två nya medarbetare

Från och med den 1/12 har AP3-organisationen fått två nya tillskott:

Mats Andersson har anställts som portföljförvaltare inom fondens aktieförvaltning. Vid sidan av en roll som aktieförvaltare kommer Mats kommer att ha ägarstyrningsfrågor som en av sina arbetsuppgifter. Han kommer närmast från egen konsultverksamhet. Tidigare har Mats bland annat varit chef för Deutche Banks Stockholmskontor.

Cecilia Sved har anställts som portföljförvaltare inom AP3s avdelning för extern förvaltning. Cecilia kommer att arbeta med upphandling och utvärdering av fondens externa förvaltare. Hon kommer närmast från Länsförsäkringar Kapitalförvaltning där hon varit aktieförvaltare.