Gå direkt till navigering

AP3 garanterar KaroBios nyemission

Med anledning av KaroBios styrelsebeslut att genomföra en nyemission med företräde för bolagets aktieägare meddelas följande.

AP3 deltar i ett garantikonsortium som åtar sig att teckna aktier som inte tecknas av aktieägarna till ett belopp om högst 70 miljoner kronor.