Gå direkt till navigering

AP3 har rekryterat Sharish Aziz som ränteförvaltare

AP3 har rekryterat Sharish Aziz till tjänsten som kreditförvaltare inom AP3s ränte- och valutagrupp. Sharish kommer närmast från Danske Bank där hon jobbat som credit sales med inriktning mot high yield bonds. Sharish har även jobbat som aktieanalytiker inom sektorerna gaming och retail och som analytiker på Cubera Private Equity. Sharish har en Master in Financial Economics från Norwegian School of Economics och har utöver dessa studier även utbildat sig i Tokyo. 

Sharish tillträder tjänsten i mitten av augusti.

 

För eventuella frågor kontakta: 

Lil Larås Lindgren, Chef Kommuniktion Tredje AP-fonden Lil.lindgren@ap3.se

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 31 december 2019 förvaltade fonden 393,7 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt. Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se