Gå direkt till navigering

AP3 har rekryterat Adam Kjörling som aktieförvaltare

AP3 har rekryterat Adam Kjörling till tjänsten som förvaltare inom AP3s aktiegrupp. Adam kommer närmast från Aberdeen Standard Investments i Edinburgh där han jobbat som portföljförvaltare inom organisationens globala aktieteam. Adam har under sina 8 år på Aberdeen arbetat globalt med fundamental aktieanalys och portföljkonstruktion och bl a varit placerad i USA, Storbritannien och Singapore.

Adam tillträder sin tjänst på AP3 i början av september och kommer att förvalta ett aktivt aktiemandat med inriktning på Nordamerika inom AP3s aktiegrupp.

För eventuella frågor kontakta: 

Lil Larås Lindgren, Chef Kommuniktion Tredje AP-fonden lil.lindgren@ap3.se


AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 31 december 2019 förvaltade fonden 393,7 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt. Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se