Gå direkt till navigering

AP3 inrättar ny tjänst – en COO och anställer ny CFO/CRO

AP3 inrättar en ny tjänst, Chief Operating Officer (COO) inom kapitalförvaltningen. Behovet är bl a drivet av att regelkraven ökar, den snabba digitala utvecklingen och att vi har en allt större andel onoterade tillgångar i portföljen som innebär både utmaningar och möjligheter för fondens verksamhet. Mattias Bylund, nuvarande CRO/CFO, tillträder tjänsten och kommer att börja i sin nya roll den 1 augusti 2018. Mattias kommer att rapportera till Mårten Lindeborg CIO, och kommer även fortsättningsvis ingå i fondens verkställande ledning. Fokus i rollen kommer att vara på det operativa arbetet och att förstärka de övergripande frågorna inom kapitalförvaltningen.

Fonden har anställd Eva Boric som efterträdare till Mattias Bylund som CRO/CFO. Eva är idag Head of Divisional Risk Oversight and Control inom Group Risk på SEB. Hon har sedan 2006 jobbat i olika roller inom risk och kontroll på SEB och dessförinnan på Nasdaq. Eva kommer att rapportera till VD och kommer att ingå i fondens verkställande ledning och tillträder i augusti.

 

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 31 december 2017 förvaltade fonden 345,2 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå.

Avkastningen på kapitalet har varit 5,9 procent per år efter kostnader sedan starten 2001. Inkomstindex, som används för att skriva upp pensioner och pensionsrätter har under samma period vuxit med 3,0 procent per år.

AP3s årsredovisning 2017 kan laddas ned här

 

För eventuellt mer information kontakta:
Kerstin Hessius, VD, 08 555 17 100
Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation, 08 555 17 123 eller lil.lindgren@ap3.se