Gå direkt till navigering

AP3 – intern organisationsförändring

En intern organisationsförändring inom AP3s kapitalförvaltning träder i kraft den 1 maj.

I november 2019 tillträdde Pablo Bernengo som ny chef för kapitalförvaltningen (CIO) och beslut fattades att se över såväl portföljstrukturen som organisationen. Senast detta gjordes var för tio år sedan och då handlade det om att fokusera på fondens risker och skapa en tydlighet i hur fondens resultat uppstod. Idag, i en mer komplex omvärld med ökade regelkrav, är målsättningen att förenkla  och förtydliga kapitalförvaltningsverksamheten. Den nya portföljstrukturen implementerades vid årsskiftet 2019/2020 medan anpassningen av kapitalförvaltningens organisation sker per den 1 maj.

Den organisationsförändring som görs innebär att AP3s Kapitalförvaltning per den 1 maj har en ny organisation på plats under CIO Pablo Bernengo. Grupperna är en Aktiegrupp, en Ränte- och Valutagrupp samt en grupp för Alternativa Investeringar. Ny chef för Aktiegruppen blir Magnus Tell och ny chef för Ränte- och Valutagruppen blir Joakim Blomkvist. Båda är internrekryteringar.

En ny grupp bildas under CIO, CIO Office, som kommer att arbeta med övergripande portföljfrågor, såsom exempelvis strategisk och taktisk allokering, implementering och förvaltning av externa strategier, hållbarhetsfrågor och makroanalys. Den gruppen kommer att ledas av Lars Sundberg och Hans Ericsson, båda med lång erfarenhet från AP3. Alternativa Investeringar fortsätter att ledas av Bengt Hellström.

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 31 december 2019 förvaltade fonden 393,7 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt. Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se