Gå direkt till navigering

AP3 introducerar fundamental indexering

AP3 har kompletterat sin förvaltning genom att  introducera fundamental indexering som ny förvaltningsstil. Fonden kommer att använda sig av FTSEs nya fundamentala index, FTSE GWA*) Europe Index, som täcker europeiska stora- och medelstora bolag. AP3 är först i Europa med att använda detta index.

Inledningsvis kommer en portfölj motsvarande 2 miljarder kronor att förvaltas enligt FTSE GWA fundamental index-metodiken. Förvaltningen kommer att ske internt.

Fundamentala index är till skillnad mot traditionella index inte marknadsviktade. Det innebär i praktiken att fundamentala index inte är viktade efter marknadens förväntningar på bolagens utveckling utan indexet bygger på rapporterade nyckeltal. FTSE GWA fundamentala index är viktat efter tre faktorer: Nettovinst, kassaflöden och bokfört eget kapital.

– Vi söker ständigt efter nya avkastningskällor och instrument för att utveckla vår förvaltning. Fundamentala index passar utmärkt för oss som långsiktig investerare eftersom de har visat sig överträffa marknadsviktade index över längre tidsperioder, säger Kerim Kaskal, kapitalförvalningschef på AP3.

*) Global Wealth Allocation

För mer information kontakta:
Christina Kusoffsky Hillesöy, informationschef, telefon: 08-555 17 123, mobil: 0709-51 72 23, christina.hillesoy@ap3.se

Kerim Kaskal, kapitalförvaltningschef AP3, telefon 08-555 17 164, kerim.kaskal@ap3.se