Gå direkt till navigering

AP3 investerar i infrastrukturtillgångar

AP3 har ytterligare diversifierat sin portfölj och investerat 20 miljoner pund i Henderson PFI Secondary Fund. Fonden investerar i infrastrukturtillgångar så som sjukhus, skolor och järnvägar.

AP3 investerar i den tredje stängning av Henderson PFI Secondary Fund. Tillsammans med den förväntade fjärde och sista stängningen av Hendersons fond beräknas fonden uppgå till cirka 300 miljoner pund, vilket innebär att AP3’s investering motsvarar drygt 6% av hela fonden. 

Investeringen är ett led i en ökad diversifiering av AP3s portfölj. Tidigare bestod AP3s alternativa investeringar endast av onoterade aktier och fastigheter. Förutom investeringen i infrastrukturtillgångar kommer de alternativa investeringarna under 2005/2006 att kompletteras med investeringar i små, noterade forskningsbolag inom läkemedelssektorn. Inom traditionella investeringar kommer de nuvarande investeringarna att kompletteras med investeringar på tillväxtmarknader (emerging markets).

– Investeringar i infrastrukturtillgångar passar oss som pensionsfond mycket väl då de är långsiktiga till sin karaktär och ger en relativt hög och stabil avkastning till låg risk, vilket är gynnsamt för pensionskapitalets långsiktiga avkastning och riskspridning, säger Bengt Hellström, chef för alternativa investeringar. Att den här fonden förvärvar sina tillgångar i andrahandmarknaden gör dessutom att ”konstruktionsrisken” elimineras.

Mer information om Henderson finns på www.henderson.com.

 

För mer information kontakta:

Christina Kusoffsky Hillesöy, informationschef, telefon: 08-555 17 123, mobil: 0709-51 72 23, christina.hillesoy@ap3.se

Bengt Hellström, chef alternativa investeringar, telefon 08-555 17 145, bengt.hellstrom@ap3.se