Gå direkt till navigering

AP3 investerar i ny kreditfond med fokus på hållbarhet

Tredje AP-fonden (AP3) har inlett ett samarbete med Generation Investment Management och har investerat 50 miljoner dollar i Generations nya globala kreditfond (Fonden). Fonden har ett fokus på lönsamma tillväxtföretag som är i behov av lånefinansiering. Fonden är inriktad på lönsamma företag som tar sig an hållbarhetsutmaningar och möjligheter, inklusive överföringen till en koldioxidsnålare ekonomi. Sektorer i fonden förväntas inkludera energieffektivitet, avfall till energi, vattenrening, sjukvård och biobaserade förpackningar. AP3 är en grundinvesterare (s k ankarinvesterare) i fonden.

 – Generation har en tydlig strategi där hållbarhet är en del i investeringsbeslut och analys. Det här är en investering i företag som fokuserar på utmaningar och möjligheter inom hållbarhetsområdet och som inte har tillgång till bredare lånemarknader, säger Kerstin Hessius, VD AP3.

– Detta är ytterligare ett led i AP3s strategi att placera i långsiktigt hållbara investeringar. Inom ränteportföljen har AP3 tidigare investerat i Världsbankens gröna obligationer och AP3s investeringar i hållbara räntebärande tillgångar uppgår till totalt 2 050 miljoner kronor efter denna investering, tillägger hon.

Generation Investment Management grundades 2004 av Al Gore (som tilldelades Nobels fredspris två år senare för sitt arbete med att motverka klimatförändringen) och David Blood, tidigare verkställande direktör för Goldman Sachs Asset Management. Generations investeringsstrategi bygger på idén att hållbarhetsfaktorer, -ekonomiska, miljömässiga, sociala och ägarstyrningskriterier-, påverkar företagets långsiktiga avkastning.

Världsbankens gröna obligationer syftar till att få fram mer kapital till projekt eller program som stödjer koldioxidsnåla verksamheter i länder där Världsbanken är aktiv. Exempel på projekt som dämpar klimatförändringen och stöds genom gröna obligationer är sol- och vindkraftverk, effektivare transporter (bl a genom övergång till andra bränslen och kollektivtrafik), översvämningsskydd (t ex återbeskogning och förvaltning av flodområden), förbättrad avfallshantering (avseende metanutsläpp) och stöd till uppförande av energisnåla hus och hållbart skogsbruk som undviker avskogning.

 

För mer information kontakta:

Kerstin Hessius, VD, telefon: 08-555 17 100

Christina Kusoffsky Hillesöy, Chef kommunikation och hållbara investeringar, telefon: 08-555 17 123 christina.hillesoy@ap3.se