Gå direkt till navigering

AP3 investerar i tyska fastigheter

AP3 investerar 150 miljoner euro i tyska fastigheter via ett investerarkonsortium lett av Patrizia Immobilien AG.  Investeringen består av 21 000 hyreslägenheter där över 90% av beståndet ligger i delstaten Baden-Württemberg.

Affären, som är föremål för godkännande av den s k Federal Cartel Office (motsvarar Konkurrensverket)  förväntas bli klar i slutet av första kvartalet 2012.

Investerarkonsortiet består av fem tyska försäkringsbolag, en schweizisk pensionsfond, tre tyska pensionsfonder, en tysk bank, Patrizia Immobilien AG samt AP3. AP3s ägarandel uppgår till 25% av aktiekapitalet.