Gå direkt till navigering

AP3 investerar i Världsbankens pandemiobligationer

AP3 går in som en ledande investerare i en helt ny typ av katastrofobligation för bekämpning av pandemiutbrott i världens fattigaste länder. Investeringarna i katastrofobligationer är en del i fondens strategi med att höja avkastningen och sprida risktagandet utanför aktiemarknaden bland annat genom att systematiskt bära olika typer av försäkrings- och katastrofrisker.

– Sedan 2008 bär fonden systematiskt bland annat vissa orkan- och jordbävningsrisker, säger Dan Bergman Chef investeringsanalys & ILS. Denna investering innebär en utvidgning av strategin i och med att fonden nu även kommer att bära risker i samband med utbrott av pandemier. I gengäld erhåller fonden god avkastning.

Läs mer i Världsbankens pressinformation 

För ytterligare information kontakta:
Dan Bergman, AP3 Chef investeringsanalys & ILS, tel 08 555 17 122
Lil Larås Lindgren, AP3 Chef kommunikation, tel 08 555 17 123

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 31 december 2016 förvaltade fonden 324,4 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. Avkastningen på kapitalet har varit 5,7 procent per år efter kostnader sedan starten 2001. Inkomstindex, som används för att skriva upp pensioner och pensionsrätter har under samma period vuxit med 3,0 procent per år. Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se