Gå direkt till navigering

AP3 köper resterande 50% av aktierna i Hemsö Fastighets AB

Genom affären blir Hemsö Fastigheter AB till 100 % ägt av Tredje AP-fonden (AP3). Samtidigt säljer Hemsö 15 fastigheter till Kungsleden. Genom försäljningen av fastigheter med betydande inslag av kontor renodlar Hemsö sitt fastighetsbestånd.

Hemsö är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter. Bland hyresgästerna märks kommuner, landsting, myndigheter och privata företag som bedriver offentlig verksamhet, såsom vård, skola, rättsväsende och äldreboende. Fastigheterna är diversifierade över Sverige men med en koncentration till de större regionstäderna. Fastighetsbeståendet hade per 30 september 2012 ett bokfört värde om cirka 22 mdkr.
 
– Det här är en affär där alla är vinnare. Hemsö får de bästa förutsättningarna att ytterligare utvecklas med en långsiktig och finansiellt stark ägare. AP3 ökar exponeringen mot ett välskött fastighetsbolag med långa hyresavtal vilket ger en bra diversifiering i vår portfölj. I egenskap av pensionsfond med ett långsiktigt åtagande passar denna investering väl in i vår totala portfölj, säger Kerstin Hessius, VD AP3. 
 

Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensmyndigheten. Affären beräknas kunna slutföras under första kvartalet 2013.

 

För mer information kontakta
Christina Hillesöy, chef kommunikation & hållbara investeringar, AP3
Telefon: 0709-517 223
E-post: christina.hillesoy@ap3.se