Gå direkt till navigering

AP3 levererar rekordresultat på 20,7 procent

Pressmeddelande 2022-02-21


AP3 redovisar det bästa resultatet i fondens drygt 20-åriga historia. AP3s avkastning för helåret 2021 var 20,7 procent efter kostnader och resultatet uppgick till 86,8 miljarder kronor. Under den senaste 10-årsperioden uppgår AP3s avkastning till 11,1 procent i genomsnitt per år.

2021 i sammandrag:

  • AP3s resultat för 2021 uppgick till 86,8 (37,2) miljarder kronor.
  • AP3s totalavkastning uppgick till 20,8 (9,8) procent före kostnader och 20,7 (9,7) procent efter kostnader.
  • Nettoutbetalningarna till pensionssystemet från AP3 uppgick till 7 528 (7 902) miljoner kronor under 2021.
  • AP3s fondkapital uppgick till 502 287 (422 974) miljoner kronor, vilket är en ökning med 79 313 miljoner kronor jämfört med föregående år.
  • AP3s förvaltningskostnadsandel uppgick till 0,08 (0,09) procent, varav rörelsekostnader utgjorde 0,05 (0,06) procent.
  • AP3 har nått en genomsnittlig avkastning efter kostnader på 11,3 (9,1) procent per år de senaste fem åren samt på 11,1 (8,7) procent per år de senaste tio åren.
  • AP3 har överträffat fondens långsiktiga reala avkastningsmål. Sedan start 2001 uppgår AP3s reala avkastning till 5,5 procent per år.
  • Fonden har bidragit till att stärka pensionssystemet. Sedan start uppgår AP3s avkastning till 7,0 procent i genomsnitt per år medan inkomstindex, som styr pensionsrätter och pensioners uppräkning, stigit med motsvarande 2,9 procent.

 

Kerstin Hessius, vd AP3 säger:

”Vi på AP3 är stolta över att rapportera en historiskt hög avkastning på över 20 procent och en ökning av fondkapitalet till mer än 500 miljarder kronor. Sedan AP3 fick ansvaret att förvalta fondkapitalet 2001 har det vuxit från 134 miljarder till 502 miljarder kronor. Samtidigt som vi sedan 2009 har betalat in 73 miljarder kronor till pensionssystemet i vår buffertroll, har vi bidragit till att stärka pensionssystemet för framtida generationer.”

AP3 nyckeltal2021-12-312020-12-31
Årets resultat, mdkr86,837,2
Utbetalat netto till pensionssystemet, mdkr7,57,9
Fondkapital, mdkr502,3423,0
Avkastning efter kostnader, %20,79,7
Totala förvaltningskostnader som andel av förvaltat kapital, % 0,080,09
Rörelsens kostnader som andel av förvaltat kapital, % 0,050,06
Årlig genomsnittligt inkomstindex, 5 år, %2,82,8
Årlig genomsnittlig inkomstindex, 10 år, %2,72,7
Årlig genomsnittlig avkastning efter kostnader 5 år, %11,39,1
Årlig genomsnittlig avkastning efter kostnader 10 år, %11,18,7
Real avkastning efter kostnader, %16,29,1
Årlig genomsnittlig real avkastning efter kostnader 10 år, %9,87,7

 

AP3s årsredovisning 2021 kan laddas ned här>>

 

För eventuell ytterligare information kontakta:

Lil Larås Lindgren, Chef kommunikation Tel: 08-555 17 123 lil.lindgren@ap3.se

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 31 december 2021 förvaltade fonden 502,3 miljarder kronor och avkastningen uppgick till 20,7 procent.

Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt.

Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se