Gå direkt till navigering

AP3 ökar innehav i Oxford Biomedica

Tredje AP-fonden (AP3) ökade per den 12 december 2014 innehavet i Oxford Biomedica (OXB LN) och har nu 3,3443 procent aktier och röster.

För eventuellt ytterligare information kontakta:
Lil Larås Lindgren, Kommunikationschef AP3, 08 555 17 123 eller lil.lindgren@ap3.se

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 13 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. AP3s fondkapital per den 30 juni 2014 uppgick till 272 579 miljoner kronor. För att täcka skillnaden mellan inbetalda och utbetalda pensioner under första halvåret 2014 betalade AP3 in 2 468 miljoner till Pensionsmyndigheten.