Gå direkt till navigering

AP3 omorganiserar kapitalförvaltningen

Som ett ytterligare steg i fondens strategi att separera beta (marknadsexponering) från alfa (aktiv risk) i förvaltningen gör AP3 ett par organisationsförändringar från och med juni 2008. Fonden tar nu klivet från att tidigare ha delat in kapitalförvaltningen i förvaltat tillgångsslag (aktier och räntor) till en organisatorisk uppdelning i beta- och alfaförvaltning.

I praktiken innebär det att kapitalförvaltningen delas upp i två grupper – en betagrupp och en alfagrupp.

  • Betagruppen inkluderar all personal som sköter den interna och externa betaförvaltningen, dvs drift av aktier och räntor samt fundamentalbaserade, passiva, semipassiva och likaviktade aktiemandat.
  • Alfagruppen inkluderar all personal som förvaltar interna och externa alfamandat, så som svenska aktier, räntebärande tillgångar, valuta, TAA-mandat (taktisk tillgångsallokering), aktiva aktiemandat och GTAA-mandat (global taktisk tillgångsallokering).