Gå direkt till navigering

AP3 omorganiserar och utser en vice VD

AP3 bedriver en förvaltning baserad på dynamisk tillgångsallokering vilket innebär att beslut om kapitalallokering görs utifrån en riskklassindelning av fondens totala portfölj.  Från och med 1/10 träder en ny organisation i kraft som syftar till att ytterligare förtydliga ansvar och förbättra arbetet med portföljens totala risker.  Fondens avdelningar för strategisk allokering, alternativa investeringar samt alfa- och betaförvaltning kommer att organiseras inom avdelningenkapitalförvaltning, som  kommer att ledas av Gustaf Hagerud. 

Styrelsen har samtidigt beslutat att utse Gustaf Hagerud till vice VD i AP3. 

– Gustaf Hagerud har varit en betydande drivkraft i genomförandet av fondens alfa- och betaseparering samt utvecklingen av den dynamiska allokeringen. Genom att organisatoriskt samla all förvaltning under Gustaf stärker vi fokus på totalportföljens risker samtidigt som vi skapar bättre förutsättningar för en effektiv förvaltning, säger Kerstin Hessius, VD AP3. 

Gustaf Hagerud har varit anställd sedan 2008 som chef för fondens alfa- och betaförvaltning.