Gå direkt till navigering

AP3 rekryterar Chief Portfolio Risk Manager

AP3 har valt att förstärka förvaltningsorganisationen och har rekryterat Lars Sundberg som Chief Portfolio Risk Manager till Kapitalförvaltningen och kommer att rapportera till Tredje AP-fondens CIO.

Lars har en gedigen bakgrund inom finansmarknaden och haft flertalet seniora positioner som chef och förvaltare i bl a Gotabanken, InterIKEA, ABB Investment Management, Erik Penser och Enskilda. Lars kommer närmast från DNB där han har varit förvaltare sedan 2002.

För eventuellt ytterligare information kontakta:
Mårten Lindeborg, CIO och vVD 08-555 17 100 eller marten.lindeborg@ap3.se
Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation, 08-555 17 123 eller lil.lindgren@ap3.se

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. AP3 har avkastat 9,3 procent i genomsnitt per år den senaste femårsperioden. Motsvarande siffra för inkomstindex är 2,4 procent, vilket betyder att AP3s avkastning avsevärt bidragit till pensionssystemet. Per den 30 juni 2015 förvaltade fonden 304 miljarder kronor.