Gå direkt till navigering

AP3 rekryterar Fredric Nyström som Hållbarhetschef

Tredje AP-fonden (AP3) har rekryterat Fredric Nyström till tjänsten som Hållbarhetschef. Fredric är idag Chef för ansvarsfulla investeringar på Öhman Fonder där han arbetat sedan 2014. Tidigare arbetade Fredric nio år på GES (nuvarande Sustainalytics) och har även en bakgrund från Handelsbanken i Sverige och Luxembourg. Fredric Nyström tillträder tjänsten på AP3 den 2 maj.

Tjänsten som Hållbarhetschef är nyinstiftad och omfattar övergripande ansvar för att leda fondens hållbarhetsarbete, vilket innebär att utveckla och implementera AP3s processer, strategier och mål och fortsätta driva utvecklingen av fondens hållbarhetsarbete i samarbete med fondens kapitalförvaltning. En nybildad hållbarhetsgrupp formeras i anslutning till att Fredric tillträder tjänsten.

 Pablo Bernengo, Chief Investment Officer, AP3:

Vi välkomnar Fredric Nyström till ett AP3 som de senaste åren har arbetat intensivt med att utveckla fondens hållbarhetsarbete. Fredric kommer i sin nya roll som Hållbarhetschef att med sin erfarenhet, kompetens och personlighet utgöra en mycket positiv kraft när vi nu ytterligare stärker AP3s roll som engagerad ägare och ansvarsfull investerare.”

​Fredric Nyström, tillträdande Hållbarhetschef AP3:

”AP3 är inne i ett väldigt spännande skede och ska nu ytterligare stärka hållbarhetsarbetet. Jag ser det som en unik möjlighet att tillsammans med nya kollegor på AP3 få vara med på en oerhört spännande resa och leda det arbetet.”

För eventuell ytterligare information kontakta:
Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation AP3  lil.lindgren@ap3.se

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 30 juni 2021 förvaltade fonden 466,9 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt. Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se