Gå direkt till navigering

AP3 söker analytiker till gruppen för Riskkontroll & Avkastningsanalys

Tredje AP-fondens (AP3s) kapitalförvaltning hanterar tillgångar som aktier, räntor, krediter, infrastruktur, fastigheter, riskkapitalfonder, riskpremiestrategier och hedgefonder, dvs. en bred portfölj som inte finns hos så många andra förvaltare i världen. AP3 är en liten och familjär organisation som ger medarbetarna möjlighet att växa.

AP3s grupp för Riskkontroll & Avkastningsanalys mäter och analyserar fondens risk och avkastning för hela portföljen samt de olika delkomponenterna. Gruppen ansvarar även för värderingen av fondens olika innehav och för att alla limiter efterlevs. Gruppen ligger organisatoriskt under fondens CFO/CRO och består idag av fem personer som rapporterar till chefen för Riskkontroll & Avkastningsanalys.

Arbetsuppgifter och ansvar

Avdelningens arbetsområde är brett och komplext, vilket förutsätter ett stort engagemang från medarbetarna. Uppgifterna kommer att utföras såväl enskilt som i grupp vilket ställer krav på både eget ansvarstagande och samarbetsförmåga.

Tjänsten innebär bl.a.

 • Tillsammans med övriga medarbetare i gruppen sköta fondens dagliga risk-, resultat- och limitrapportering
 • Utföra dagliga administrativa uppgifter som exempelvis uppsättning av nya instrument i fondens förvaltningssystem
 • Analysera risk och avkastning på totalportföljsnivå och på alla delportföljer
 • Producera rapporter till fondens ledning och styrelse
 • Daglig kontakt med kapitalförvaltningen avseende rapportering och analys av risker och resultat
 • Medverka i års- och halvårsbokslut
 • Medverka vid utveckling av fondens risk- och resultatrapportering
Erfarenhet och förkunskaper
 • Minst 3 års erfarenhet från kapitalförvaltning, exempelvis från Back Office eller Middle Office, med bred exponering mot olika tillgångsklasser
 • Goda kvantitativa och analytiska kunskaper men besitter samtidigt en förmåga att se ett helhetsperspektiv
 • Goda kunskaper i MS Office
 • Vi ser gärna att den sökande har erfaranhet av databashantering i SQL. Vidare är erfarenhet av dokumenthantering i Sharepoint samt användande av datakällor som exempelvis Bloomberg meriterande
 • Kunskaper i fondens affärssystem WallStreetSuite (FinanceKit) är meriterande men ej nödvändigt
Personliga egenskaper

Du har förmåga att strukturera, prioritera, förankra och driva frågor inom ditt ansvarsområde och du söker ständiga förbättringsmöjligheter i ditt arbete och har ett aktivt intresse av att följa utvecklingen i omvärlden. Din sociala kompetens liksom din kommunikativa förmåga (på såväl svenska som engelska) är mycket god. Vidare är du duktig på att kunna presentera komplexa analyser såväl för lekmän som för tekniskt inriktade personer. Du trivs med att kombinera dagligt rutinarbete med mer övergripande analyser och ad hoc-uppgifter. För att passa in hos oss bör du vara drivande, professionell och prestigelös! 

Ansökan

Sänd din ansökan innehållande CV samt personligt brev snarast, dock senast den 9 juni till info@ap3.se. Märk ämnesraden med ”Analytiker Riskkontroll & Avkastningsanalys”. Urval och intervjuer sker löpande. Frågor om tjänsten besvaras av Sandra Blomgren (Chef för Riskkontroll & Avkastningsanalys) sandra.blomgren@ap3.se eller Zorica Bodiroza (Personalchef), Zorica.Bodiroza@ap3.se.

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. AP3s fondkapital per den 31 december 2016 uppgick till 324 miljarder kronor. Avkastningen under 2016 var 9,4 procent efter kostnader och 10,9 procent i genomsnitt den senaste femårsperioden. Vår valda portföljsstrategi har under de senaste 5 åren skapat ett mervärde på 17,8 procentenheter jämfört med det billigaste förvaltningsalternativet. AP3 driver utveckling för hållbart värdeskapande på flera sätt, däribland genom integrering av hållbarhet i investeringsprocessen för hela portföljen som utgångspunkt.