Gå direkt till navigering

AP3 söker chef för Riskkontroll – Tillsatt

På AP3 får du en unik möjlighet att arbeta med risk i en bred tillgångsportfölj. Vill du vara en del av att utforma den framtida riskkontrollfunktionen hos oss? Då är det dig vi söker.  

Om AP3

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa hög avkastning till låg risk. Fondkapitalet är placerat i en globalt väldiversifierad portfölj bestående av aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar. AP3s fondkapital uppgick per den 30 juni 2018 till 353 miljarder kronor. AP3 är en liten och familjär organisation med 58 anställda.

Om rollen

Gruppen Riskkontroll och Avkastningsanalys utgör AP3s oberoende riskkontrollfunktion och ligger organisatoriskt under fondens CRO. Gruppen består idag av 6 personer med ansvar för att oberoende mäta, kontrollera och analysera risk och avkastning för hela portföljen och de olika delområdena. Det innebär ett brett arbetsområde över olika tillgångsslag som omfattar framförallt marknadsrisk, motpartsrisk och likviditetsrisk men också operationella risker.

Rollen som chef för Riskkontroll innebär involvering i många cross-funktionella frågor och projekt samt en bred kontaktyta inom fonden.

Gruppen är i ett skede med mycket utveckling av både verktyg och arbetssätt. För rätt person finns stora möjligheter att påverka och ta ett stort ansvar för att driva arbetet med att utveckla framtidens riskorganisation i fonden.   

Rollen omfattar

 • Operativt ansvar för risk- och resultatmätning i fonden
 • Oberoende uppföljning av fondens riskramverk och limiter
 • Förstå och analysera riskerna i fondens verksamhet
 • Utveckla metoder och processerna inom ansvarsområdet
 • Leda och utveckla gruppen
 • Delta i fondens Riskkommitté
 • Rapportering och analys till CRO, fondens ledning, Riskkommitté samt styrelse
 • Driva och/eller delta i projektarbete

Din profil

Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av finansbranschen och tidigare har arbetat med risk på en kontrollfunktion i bank, fond- eller försäkringsbolag. Du har beprövad ledarskapserfarenhet och ett stort intresse för kvantitativ analys och gillar att driva förändring.Du är duktig på att presentera komplexa analyser för såväl lekmän som för tekniskt inriktade personer. Du har förmågan att strukturera, prioritera och driva frågor inom ditt ansvarsområde. Du är proaktiv och söker ständiga förbättringsmöjligheter i ditt arbete och har ett aktivt intresse av att följa utvecklingen i omvärlden. Din sociala kompetens liksom din kommunikativa förmåga är mycket god. För att passa in hos oss bör du vara drivande, professionell och prestigelös! Din erfarenhet

 • Relevant examen från universitet eller högskola
 • Minst 7 års arbetslivserfarenhet från finansmarknaden med bred exponering mot olika tillgångsklasser
 • Gedigen erfarenhet av arbete inom riskkontrollfunktion inom bank, fond eller försäkring
 • Beprövad ledarskapserfarenhet
 • Goda kvantitativa och analytiska förmågor

Ansökan

Sänd din ansökan innehållande CV samt personligt brev snarast. Urval och intervjuer sker löpande. För ytterligare information om rollen är du välkommen att kontakta:

Eva Boric, CRO, 08-555 171 78, eva.boric@ap3.se 
Zorica Bodiroza, Personalchef, 08-555 171 86, zorica.bodiroza@ap3.se

Sista ansökningsdag är fredagen den 18:e januari 2019.