Gå direkt till navigering

AP3 söker chef till Alternativa investeringar

AP3s entrédörr i glas med logga

Alternativa investeringar

AP3s grupp för Alternativa Investeringar ansvarar för förvaltningen av fondens onoterade investeringar inom områdena fastigheter, private equity, infrastruktur, skog och insurance linked securities. Sammanlagt utgör dessa tillgångar cirka 25 procent av det totala fondkapitalet. Gruppen arbetar aktivt med identifiering, analys och val av nya investeringar inom dessa områden samt uppföljning/utvärdering av befintliga investeringar och förvaltare. Teamet utgörs i dagsläget av fem seniora och mycket kompetenta medarbetare.

Nu söker vi en chef till gruppen som dessutom kommer att ha eget portföljansvar.


Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Utöver det övergripande ansvaret för alternativa investeringar ingår som sagt även eget förvaltaransvar. Avdelningens arbetsområde är brett i det avseendet, och omfattar fondens samtliga onoterade investeringar. Vilka områden du kommer att fokusera på beror delvis på din tidigare erfarenhet, men sannolikt kommer private equity och/eller fastigheter att tillhöra dessa. Arbetet innebär många kontakter internt, men framförallt externt. Konkret förväntas befattningshavaren bland annat:

 • Ansvara för att leda och koordinera enhetens arbete, samt stötta och agera bollplank till medarbetarna både enskilt och i grupp
 • Representera gruppen i kapitalförvaltningens ledningsgrupp och i kontakter med fondens styrelse
 • Monitorera och utvärdera befintliga investeringar inom sitt/sina ansvarsområden
 • Delta i och genomföra investeringsanalyser av nya potentiella investeringar
 • Ansvara för vissa regelbundna rutiner såsom rapportering samt följa upp performance


Erfarenhet

 • Relevant akademisk utbildning (ekonomi och/eller juridik)
 • 10-15 års erfarenhet från finansmarknaden, varav minst 5-10 års erfarenhet av onoterade tillgångar
 • Erfarenhet av förvaltning av investeringar inom flera av de tillgångsslag som gruppen ansvarar för är en merit.
 • Erfarenhet av att leda grupper med kvalificerade medarbetare inom kapitalförvaltningsområdet
 • Gedigen förhandlingsvana
 • Goda kunskaper i MS Office


Personliga egenskaper

 • Mycket god förmåga att strukturera, prioritera, förankra och driva frågor inom ditt ansvarsområde
 • Hög grad av social kompetens och en positiv grundattityd
 • Intresse för, och en öppen hållning till andra människor
 • Hög analytisk kapacitet
 • Förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp
 • God kommunikativ förmåga, skriftlig och muntlig, på svenska och engelska
 • Intresse och erfarenhet av analys och förvaltning av onoterade tillgångar


Ansökan

I denna rekrytering samarbetar AP3 med Lager & Partners. Ansök via kontaktformulär på Lager & Partners hemsida snarast, dock senast den 7 november 2020. Märk din ansökan ”Chef Alternativa Investeringar”. Har du frågor om tjänsten är du självfallet välkommen att kontakta Niclas Näslund på Lager & Partners, telefon 0706-240912 alt 08-40764 60.

 

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa hög avkastning till låg risk. Fondkapitalet är placerat i en globalt väldiversifierad portfölj bestående av aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar, såsom direktinvesteringar och fondinvesteringar. AP3 är en liten och familjär organisation med ett 60-tal anställda som förvaltar ett kapital på ca 400 miljarder kronor. För mer information om AP3, vänligen besök www.ap3.se