Gå direkt till navigering

AP3 söker en chef till gruppen för Riskkontroll & Avkastningsanalys

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 14 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. AP3s fondkapital per den 30 juni 2015 uppgick till 304 miljarder kronor. Avkastningen under första halvåret 2015 var 6,4 procent efter kostnader och 9,3 procent i genomsnitt den senaste femårsperioden. Vår valda portföljstrategi har under de senaste 3,5 åren skapat ett mervärde på 11,4 procentenheter kontra det billigaste förvaltningsalternativet. AP3 driver utveckling för hållbart värdeskapande på flera sätt, däribland genom integrering av hållbarhet i investeringsprocessen för hela portföljen som utgångspunkt. En samlad bedömning kring totalportföljen per 30 juni 2015 visar att AP3 har en i det närmaste klimat­neutral portfölj enligt externa bedömare.

Tredje AP-fondens (AP3s) kapitalförvaltning hanterar tillgångar som aktier, räntor, krediter, onoterade tillgångar, infrastruktur, fastigheter, riskpremiestrategier och hedgefonder, dvs. en bred portfölj som inte finns hos så många andra förvaltare i världen. AP3 är en liten och familjär organisation som ger medarbetarna möjlighet att växa.

AP3s grupp för Riskkontroll & Avkastningsanalys mäter och analyserar fondens risk och avkastning för hela portföljen samt de olika delkomponenterna. Gruppen ansvarar även för värderingen av fondens olika innehav och för att alla limiter efterlevs. Gruppen består idag av fyra personen och ligger organisatoriskt under fondens CFO/CRO. Gruppen är inne i ett skede med mycket utveckling av både interna och externa verktyg.

Gruppen söker nu en ny chef som rapporterar till fondens CFO/CRO.

Arbetsuppgifter och ansvar

 • Avdelningens arbetsområde är brett och komplext, vilket förutsätter ett stort engagemang från medarbetarna.

Tjänsten innebär

 • Leda och utveckla gruppens arbete
 • Analysera risk på totalportföljsnivå och på alla delportföljer
 • Utveckla riskmätningen på fonden
 • Analysera avkastningen på totalportföljsnivå och på alla delportföljer
 • Utveckla avkastningsuppföljningen och rapporteringen
 • Utveckla limitkontroller
 • Sköta värderingen av fondens innehav
 • Utföra analyser åt CFO/CRO och övriga ledningen

Erfarenhet

 • Minst 7 års erfarenhet från finansmarknaden med bred exponering mot olika tillgångsklasser, varav minst 2 år som senior riskanalytiker eller chef för grupp inom risk och/eller avkastningsanalys
 • Goda matematiska, kvantitativa och analytiska kunskaper
 • Programmeringskunnig i Matlab och VB.NET
 • Bra kunskap i MS Office och databashantering
 • Examen från teknisk högskola
 • Kunskaper i fondens affärssystem WallStreetSuite (FinanceKit) är meriterande men ej nödvändigt

Personliga egenskaper
Du har ett stort intresse för kvantitativ analys och är duktig på att kunna presentera komplexa analyser såväl för lekmän som för mycket tekniskt inriktade personer. Du har förmåga att strukturera, prioritera, förankra och driva frågor inom ditt ansvarsområde och du söker ständiga förbättringsmöjligheter i ditt arbete och har ett aktivt intresse av att följa utvecklingen i omvärlden. Din sociala kompetens liksom din kommunikativa förmåga (på såväl svenska som engelska) är mycket god. För att passa in hos oss bör du vara drivande, professionell och prestigelös! 

Ansökan
Sänd din ansökan innehållande CV samt personligt brev snarast (senast den 30/11). Urval och intervjuer sker löpande. Frågor om tjänsten besvaras av Zorica Bodiroza (Personalchef), Zorica.Bodiroza@ap3.se, Mattias Bylund (CFO/CRO) Mattias.Bylund@ap3.se.