Gå direkt till navigering

AP3 söker en Portföljförvaltare till Alternativa Investeringar med fokus på fastigheter och infrastruktur

AP3s grupp för Alternativa Investeringar ansvarar för förvaltningen av fondens onoterade investeringar inom områdena fastigheter, private equity, infrastruktur, skog och försäkringsrisker. Gruppen, som består av fem personer, arbetar aktivt med identifiering, analys och val av nya investeringar inom dessa områden samt uppföljning/utvärdering av befintliga investeringar och förvaltare.

Nu söker teamet en förvaltare som kommer ha huvudsakligt fokus på områdena fastigheter och infrastruktur. Tillfälle kommer emellertid också att ges till arbete med investeringarna inom gruppens andra förvaltningsområden.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Avdelningens arbetsområde är brett och omfattar fondens samtliga onoterade investeringar. Dina arbetsuppgifter kommer bl a bestå av:

  • Delta i och genomföra investeringsanalyser av nya potentiella investeringar inom fastigheter och infrastruktur
  • Externa kontakter med förvaltare, rådgivare och jurister
  • Bevaka och utvärdera befintliga investeringar
  • Ansvara för regelbundna rutiner såsom administration, rapportering och resultatuppföljning
  • Resor kommer att ingå i befattningen 

Lämplig bakgrund

Vi söker dig med en akademisk utbildning med juridisk  eller ekonomisk examen. Du har minst fem års arbetserfarenhet från fastighets- och/eller infrastrukturinvesteringar och arbete med onoterade tillgångar. Alternativt har du en bakgrund inom juridiskt bolag eller investment bank med M&A med fokus på fastigheter och/eller infrastruktur. Du har en djup förståelse för finansmarknaden och investeringar liksom som goda juridiska kunskaper inom området.

Personliga egenskaper

  • Ha förmåga att strukturera, prioritera, förankra och driva frågor inom ditt ansvarsområde
  • God social kompetens och positiv attityd
  • Ha förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp
  • God kommunikativ förmåga, skriftlig och muntlig, på både svenska och engelska

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar AP3 med SJR. Då urval och intervjuer sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan snarast möjligt, dock senast den 29 april. Du söker tjänsten via denna länk på SJRs hemsida www.sjr.se.  Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sara Borgeström på tel: 070-471 59 14. 

Välkommen med din ansökan!

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta sitt fondkapital till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. Fondkapitalet är placerat i en globalt väldiversifierad portfölj bestående av aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar som bland annat inkluderar fastigheter, infrastruktur och absolutavkastande strategier. AP3s fondkapital per den 31 december 2017 uppgick till 345,2 miljarder kronor. AP3 är en liten och familjär organisation med 57 anställda.