Gå direkt till navigering

AP3 söker en Portföljförvaltare till Alternativa Investeringar

AP3s grupp för Alternativa Investeringar ansvarar för förvaltningen av fondens onoterade investeringar inom områdena fastigheter, private equity, infrastruktur, skog och försäkringsrisker. Gruppen, som består av fem personer, arbetar aktivt med identifiering, analys och val av nya investeringar inom dessa områden samt uppföljning/utvärdering av befintliga investeringar och förvaltare.

Nu söker teamet en förvaltare som kommer ha huvudsakligt fokus på områdena private equity och infrastruktur. Tillfälle kommer emellertid också att ges till arbete med investeringarna inom gruppens andra förvaltningsområdena.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Avdelningens arbetsområde är brett och omfattar fondens samtliga onoterade investeringar. Arbetet innebär många kontakter både internt men framförallt externt och social förmåga är därför mycket viktig. Dina arbetsuppgifter kommer bl a bestå av:

  • Delta i och genomföra investeringsanalyser av nya potentiella investeringar inom PE och infrastruktur
  • Externa kontakter med förvaltare, rådgivare och jurister
  • Bevaka och utvärdera befintliga investeringar
  • Ansvara för vissa regelbundna rutiner såsom rapportering samt följa upp performance
  • Resor kommer att ingå i befattningen 


Lämplig bakgrund

Vi söker dig med en akademisk utbildning inom ekonomi och/eller juridik. Du har minst fem års arbetslivserfarenhet från PE-bolag eller arbete med onoterade tillgångar. Alternativt har du en bakgrund inom juridiskt bolag eller investment bank med M & A frågor. Du har en djup förståelse för finansmarknaden och investeringar liksom som goda juridiska kunskaper inom området. Har du erfarenhet av investeringar inom områdena private equity eller infrastruktur är det meriterande. 

Personliga egenskaper

  • Ha förmåga att strukturera, prioritera, förankra och driva frågor inom ditt ansvarsområde
  • God social kompetens och positiv attityd
  • Ha förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp
  • God kommunikativ förmåga, skriftlig och muntlig, på både svenska och engelska

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar AP3 med SJR. Då urval och intervjuer sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan snarast möjligt. Du söker tjänsten via SJR och denna länk. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sara Borgeström på tel: 070-471 59 14. 

Om Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta sitt fondkapital till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. Fondkapitalet är placerat i en globalt väldiversifierad portfölj bestående av aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar som bland annat inkluderar fastigheter, infrastruktur och absolutavkastande strategier. AP3s fondkapital per den 30 juni 2017 uppgick till 338 miljarder kronor. AP3 är en liten och familjär organisation med 57 anställda.