Gå direkt till navigering

AP3 söker Kvantitativ Analytiker till Portföljstrategi

Tredje AP-fondens (AP3s) kapitalförvaltning hanterar tillgångar som aktier, obligationer, infrastruktur, fastigheter, riskpremiestrategier och hedgefonder. Bredden ger mycket goda möjligheter att arbeta inom olika områden eftersom en betydande del av förvaltningen sker internt. AP3 är en liten och familjär organisation som erbjuder medarbetarna mycket goda utvecklingsmöjligheter.

AP3s grupp för Portföljstrategi ansvarar för analysen av fondens strategi med syfte att uppnå utsatta avkastningsmål. Främst sker det genom att analysera övergripande portföljsammansättning, göra prognoser på förväntad avkastning, samt genom att analysera den makroekonomiska utvecklingen. Gruppen ansvarar för utveckling av besluts- och riskmodeller. Vidare ansvarar även Portföljstrategi för fondens hållbarhetsarbete och ägarstyrning.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Som kvantitativ analytiker kommer du att medverka till att utveckla och underhålla vårat riskhanteringssystem. Ta fram kvantitativa verktyg och modeller samt delta i olika projekt inom AP3s kapitalförvaltning. Arbetsuppgifterna kommer att spänna över flera olika kompetensområden och tillgångsslag, något som är mycket lärorikt men som även ställer höga krav på din förmåga att snabbt förstå nya problem samt din kapacitet för nytänkande. Uppgifterna kommer att utföras såväl enskilt som i grupp vilket ställer krav på både eget ansvarstagande och samarbetsförmåga.

Erfarenhet och förkunskaper

Vi ser gärna att den sökande har:

  • Några års relevant arbetslivserfarenhet
  • Är civilingenjör (eller motsvarande) med inriktning mot matematik, statistik, numeriska metoder eller programmering
  • Har erfarenhet av tillämpad programmering och problemlösning i MATLAB, VBA (eller motsvarande) samt databashantering i SQL. Vidare är erfarenhet av användande av datakällor som exempelvis Bloomberg meriterande
  • Kompetens inom WSS, Barra One och Riskmetrics är meriterande

Personliga egenskaper

  • Har ett brinnande intresse för matematik och statistik och hur dessa kan tillämpas på finansiella marknader
  • Har en hög analytisk förmåga men besitter samtidigt en förmåga att se ett helhetperspektiv
  • Är nytänkande och innovativ
  • Har en god förmåga att arbeta såväl enskilt som i grupp

Du har ett stort intresse för kvantitativ analys och är duktig på att kunna presentera komplexa analyser såväl för lekmän som för mycket tekniskt inriktade personer. Du har förmåga att strukturera, prioritera, förankra och driva frågor inom ditt ansvarsområde och du söker ständiga förbättringsmöjligheter i ditt arbete och har ett aktivt intresse av att följa utvecklingen i omvärlden. Din sociala kompetens liksom din kommunikativa förmåga (på såväl svenska som engelska) är mycket god. För att passa in hos oss bör du vara drivande, professionell och prestigelös. 

Ansökan

Sänd din ansökan innehållande CV samt personligt brev senast den 29 juni till info@ap3.se. Märk ämnesraden med ”Kvantitativ Analytiker Portföljstrategi”. Urval och intervjuer sker löpande. Frågor om tjänsten besvaras av Lars Sundberg, 0709-517 264

Välkommen med din ansökan!

 

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta sitt fondkapital till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. Fondkapitalet är placerat i en globalt väldiversifierad portfölj bestående av aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar som bland annat inkluderar fastigheter, infrastruktur och absolutavkastande strategier. AP3s fondkapital per den 31 december 2017 uppgick till 345,2 miljarder kronor. AP3 är en liten och familjär organisation med 57 anställda.