Gå direkt till navigering

AP3 söker kvantitativ analytiker till Strategisk Allokering

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. AP3s fondkapital per den 30 juni 2015 uppgick till 304 miljarder kronor. Avkastningen under första halvåret 2015 var 6,4 procent efter kostnader och 9,3 procent i genomsnitt under den senaste femårsperioden. Vår valda portföljsstrategi har under de senaste 3,5 åren skapat ett mervärde på 11,4 procentenheter jämfört med det billigaste förvaltningsalternativet. AP3 arbetar målmedvetet med löpande utveckla förvaltningen mot ett alltmer hållbart värdeskapande. Enligt externa bedömare hade AP3 per 30 juni 2015 en i det närmaste klimat­neutral portfölj.

Tredje AP-fondens (AP3s) kapitalförvaltning hanterar tillgångar som aktier, obligationer, infrastruktur, fastigheter, riskpremiestrategier och hedgefonder. Bredden ger mycket goda möjligheter att arbeta inom olika områden eftersom en betydande del av förvaltningen sker internt. AP3 är en liten och familjär organisation som erbjuder medarbetarna mycket goda utvecklingsmöjligheter.

AP3s grupp för strategisk allokering ansvarar för analysen av fondens strategi med syfte att uppnå utsatta avkastningsmål. Främst sker det genom att analysera övergripande portföljsammansättning, göra prognoser på förväntad avkastning, samt genom att analysera den makroekonomiska utvecklingen. Gruppen ansvarar för utveckling av besluts- och riskmodeller. Vidare ansvarar även strategisk allokering för fondens hållbarhetsarbete och ägarstyrning.

Arbetsuppgifter och ansvar
Som kvantitativ analytiker kommer du att medverka till att utveckla och underhålla kvantitativa verktyg och modeller samt delta i olika projekt inom AP3s kapitalförvaltning. Arbetsuppgifterna kommer att spänna över flera olika kompetensområden och tillgångsslag, något som är mycket lärorikt men som även ställer höga krav på din förmåga att snabbt förstå nya problem samt din kapacitet för nytänkande. Uppgifterna kommer att utföras såväl enskilt som i grupp vilket ställer krav på både eget ansvarstagande och samarbetsförmåga.

Erfarenhet och förkunskaper
Vi ser gärna att den sökande har:

  • Några års relevant arbetslivserfarenhet
  • Är civilingengör (eller motsvarande) med inriktning mot matematik, statistik, numeriska metoder eller programmering
  • Har erfarenhet av tillämpad programmering och problemlösning i MATLAB (eller motsvarande) samt databashantering i SQL. Vidare är erfarenhet av dokumenthantering i LaTeX samt användande av datakällor som exempelvis Bloomberg meriterande

Personliga egenskaper

  • Har ett brinnande intresse för matematik och statistik och hur dessa kan tillämpas på finansiella marknader
  • Har en hög analytisk förmåga men besitter samtidigt en förmåga att se ett helhetperspektiv
  • Är nytänkande och innovativ
  • Har en god förmåga att arbeta såväl enskilt som i grupp

Du har ett stort intresse för kvantitativ analys och är duktig på att kunna presentera komplexa analyser såväl för lekmän som för mycket tekniskt inriktade personer. Du har förmåga att strukturera, prioritera, förankra och driva frågor inom ditt ansvarsområde och du söker ständiga förbättringsmöjligheter i ditt arbete och har ett aktivt intresse av att följa utvecklingen i omvärlden. Din sociala kompetens liksom din kommunikativa förmåga (på såväl svenska som engelska) är mycket god. För att passa in hos oss bör du vara drivande, professionell och prestigelös. 

Ansökan
Sänd din ansökan innehållande CV samt personligt brev senast den 30/11 till info@ap3.se. Märk ämnesraden med ””Kvantitativ Analytiker Strategisk Allokering””. Urval och intervjuer sker löpande. Frågor om tjänsten besvaras av Torbjorn.Hamnmark@ap3.se (Chef Strategisk Allokering) och Zorica Bodiroza Zorica.Bodiroza@ap3.se (Personalchef).