Gå direkt till navigering

AP3 söker Portföljförvaltare till Extern förvaltning

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 14 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar.

AP3s fondkapital per den 30 juni 2015 uppgick till 304 miljarder kronor. Avkastningen under första halvåret 2015 var 6,4 procent efter kostnader och 9,3 procent i genomsnitt den senaste femårsperioden.

Vår valda portföljsstrategi har under de senaste 3,5 åren skapat ett mervärde på 11,4 procentenheter kontra det billigaste förvaltningsalternativet. AP3 driver utveckling för hållbart värdeskapande på flera sätt, däribland genom integrering av hållbarhet i investeringsprocessen för hela portföljen som utgångspunkt. En samlad bedömning kring totalportföljen per 30 juni 2015 visar att AP3 har en i det närmaste klimat­neutral portfölj enligt externa bedömare.

Tredje AP-fondens (AP3s)kapitalförvaltning hanterar tillgångar som aktier, räntor, krediter, onoterade tillgångar, infrastruktur, fastigheter, riskpremiestrategier och hedgefonder, dvs. en bred portfölj som inte finns hos så många andra förvaltare i världen. AP3 är en liten och familjär organisation som ger medarbetarna möjlighet att växa.
AP3s avdelning Extern förvaltning arbetar med val och uppföljning av fondens externa förvaltare i den likvida delen av AP3 portfölj. Gruppen arbetar aktivt med identifiering, analys och val av nya förvaltare samt utvärdering av befintliga förvaltare inom en rad områden. Gruppen använder sig av flera olika egenutvecklade verktyg för den kvantitativa och kvalitativa analysen av förvaltare.

Gruppen söker nu förstärkning av en portföljförvaltare som rapporterar till chefen för Extern förvaltning.

Arbetsuppgifter och ansvar

Avdelningens arbetsområde är brett och täcker alla likvida strategier som traditionella long-only-aktier och -räntor, riskpremiestrategier och hedgefonder. Arbetet innebär många kontakter, både internt och externt, därför är social förmåga av lika stor vikt som kvantitativ förmåga.

Tjänsten innebär:

 • Löpande utföljning av fondens mandat och förvaltarhanteringmonitorering och utvärdering av befintliga förvaltare
 • ansvar för dagliga rutiner med externförvaltning
 • vidareutveckling av kvantitativa och kvalitativa analysverktyg för externförvaltning
 • investeringsanalyser av nya externa förvaltare
 • att stödja chefen för externförvaltning.

Arbetet drivs i nära samarbete med övriga grupper inom fondens kapitalförvaltning.

Erfarenhet

 • Minst 5 års erfarenhet från finansmarknaden med bred exponering mot olika tillgångsklasser, varav minst 2 års erfarenhet av analys av fonder
 • Erfarenhet av olika externa förvaltare och absolutavkastande strategier
 • Goda matematiska, kvantitativa och analytiska kunskaper
 • Programmeringskunnig i Matlab och VB
 • Bra kunskap i MS Office och databashantering
 • Lämplig universitetsutbildning med kvant-inriktning

Personliga egenskaper

Du har ett stort intresse för analys av förvaltare och investeringsstrategier. Du har förmågan att strukturera, prioritera, förankra och driva frågor inom ditt ansvarsområde. Som person är du öppen och flexibel och har förmågan att arbeta såväl självständigt som i grupp.

Då tjänsten innebär många utåtriktade kontakter är social kompetens och kommunikativ förmåga, på både svenska och engelska, av stor vikt. För att passa in hos oss bör du vara drivande, professionell och prestigelös!  

Ansökan

Sänd din ansökan innehållande CV samt personligt brev snarast (senast den 23/10).

Urval och intervjuer sker löpande. Frågor om tjänsten besvaras av Zorica Bodiroza (Personalchef), zorica.bodiroza@ap3.se, Claudia Stanghellini (Chef Externförvaltning), claudia.ctanghellini@ap3.se