Gå direkt till navigering

AP3 söker timanställd till Riskkontroll- & avkastningsanalys

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta sitt fondkapital till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. Fondkapitalet är placerat i en globalt väldiversifierad portfölj bestående av aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar som bland annat inkluderar fastigheter och skogstillgångar. AP3s fondkapital per den 31 december 2014 uppgick till 288 332 miljoner kronor. Fonden har 57 anställda, varav 3 visstidsanställda.

AP3 söker nu en extra resurs till gruppen för Riskkontroll & avkastningsanalys som kan, vid sidan av studier, arbeta som timanställd med gruppens löpande arbete. Den sökande bör ha möjlighet att arbeta heltid under sommarmånaderna. Gruppen Riskkontroll- & avkastningsanalys mäter och analyserar fondens risk och avkastning för hela portföljen samt de olika delkomponenterna. Gruppen ansvarar även för värderingen av fondens olika innehav och för att alla limiter efterlevs. Enheten rapporterar till fondens Chief Risk Officer (CRO). Avdelningens arbetsområde är brett och komplext, vilket förutsätter ett stort engagemang från medarbetarna.

Din profil:

  • Teknisk Fysik eller Industriell Ekonomi, gärna med inriktning mot finansiell matematik. Du har läst minst 2 år.
  • Intresserad av de finansiella marknaderna och vill lära dig mer om riskanalys inom en avancerad portföljförvaltningsorganisation
  • Goda kunskaper i matematik och programmering
  • Erfarenhet av databaser är meriterande
  • Ambitiös och noggrann
  • Lätt att samarbeta och serviceinriktad
  • Beredd att ta stort eget ansvar och med vana av självständigt arbete
  • Har möjlighet att arbeta heltid under sommarmånaderna

Ansökan
Skicka din ansökan senast den 20 mars till AP3 via e-post till marcus.nilsson@ap3.se. Märk ansökan ”Resurs Riskkontroll- & avkastningsanalys”. Urvalet sker löpande.

För ytterligare information om rollen kontakta Marcus Nilsson, Chef Risk- och Avkastningsanalys, på 08-555 17 143 eller e-post marcus.nilsson@ap3.se