Gå direkt till navigering

AP3 söker två extra resurser

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet, tillika en statlig myndighet. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa hög avkastning till låg risk. Fondkapitalet är placerat i en globalt väldiversifierad portfölj bestående av aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar. AP3s fondkapital per den 31 december 2016 uppgick till 324,4 miljarder kronor. AP3 är en liten och familjär organisation med 55 anställda.

AP3s kapitalförvaltning söker nu två studenter som, vid sidan av sina studier, vill arbeta som timanställda med löpande uppgifter och projekt på fonden. Två olika tjänster är aktuella , en inom gruppen för Alternativa investeringar och en inom gruppen för Portföljstrategi.

Alternativa Investeringar:

Gruppen för alternativa investeringar förvaltar fondens private equity-, infrastruktur-, fastigheters-, skogs- och försäkringsrelateradeinvesteringar.

I tilltänkta arbetsuppgifter ingår löpande arbete med i första hand kvantitativ analys av fondens portfölj av försäkringsinvesteringar, bland annat så kallade catbonds, men även arbete med andra typer av analyser och investeringar kan bli aktuellt.

Portföljstrategi:

Portföljstrategi är en grupp bestående av tre funktionsområden:

  • Strategisk allokering: Långsiktig strategiutveckling och riskallokering av AP3s portfölj
  • Kvantitativa strategier: Tillämpning och utveckling av modeller och investeringar med grund i kvantitativ analys
  • Hållbarhet: Ägarstyrning och arbete med fondens hållbarhetsrelaterade risker

Arbetsuppgifterna kommer primärt att innefatta arbete med kvantitativ analys applicerat inom portföljstrategins olika funktionsområden, något som i sin tur innebär praktisk tillämpning av statistik, matematik, programmering och databashantering.

Din profil

  • Starkt intresse för kapitalförvaltning
  • Stark analytisk förmåga och en drivkraft att lösa problem
  • God samarbets- och initiativförmåga
  • Stort eget ansvarstagande och vana vid självständigt arbete
  • Högpresterande och noggrann
  • Praktisk erfarenhet av programmering
  • Ett stort intresse för teoretisk och tillämpad matematik och statistik

Vi är intresserad av dig som, med hög flexibilitet, kan arbeta deltid under studieterminen men även på heltid under sommar och andra ledighetstilfällen. Båda rollerna kräver att du har ett starkt intresse för matematik, statistik och programmering samtidigt som du har ett intresse för att lära dig mer om kapitalförvaltning i stort. Båda rollerna innebär att du som student hos oss kommer att få ta del av flera olika arbetsområden och därmed få en bred bas av erfarenheter att jobba vidare utifrån inför framtida arbete inom kapitalförvaltning. Vi söker dig som för närvarande går andra, tredje eller möjligen första året på Teknisk fysik eller annan liknande teknisk utbildningsinriktning.

Ansökan skickas till information information@ap3.se och ange ”Extra resurs – alternativa” eller

”Extra resurs – protföljstrategi” tillsammans med personligt brev och CV.

För ytterligare information om rollerna är du välkommen att kontakta:
Alternativa Investeringar: Dan Bergman 0709-517 222
Portföljstrategi: Fredrik Giertz,  0709-517 233.

Sista ansökningsdag är måndagen den 19 mars 2017.

Välkommen med din ansökan!

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 31 december 2016 förvaltade fonden 324,4 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå.

Avkastningen på kapitalet har varit 5,7 procent per år efter kostnader sedan starten 2001. Inkomstindex, som används för att skriva upp pensioner och pensionsrätter har under samma period vuxit med 3,0 procent per år.