Gå direkt till navigering

AP3 stärker sitt engagemang i klimatfrågan

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden har via det gemensamma Etikrådet gått med som medlemmar i investerargruppen Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC).

IIGCC är ett forum för samarbete kring klimatfrågor för europeiska investerare. Målet är att föra fram investerarnas röst kring klimatfrågan och engagera företag, myndigheter och andra investerare för att adressera de långsiktiga risker och möjligheter som uppstår med klimatförändringar.

“Klimatfrågan är viktig för oss som långsiktig investerare. Det råder stor osäkerhet i dagsläget kring framtida regleringar och ramverk för att minska utsläppen av växthusgaser och stimulera alternativa energikällor, vilket försvårar för företagen att göra lönsamma investeringar  samt för investerarna att beräkna risker och avkastning. IIGCC är en effektiv plattform för att föra fram investerarnas önskemål på klimatområdet. Det är också ett utmärkt sätt för fonderna att få den senaste informationen kring olika klimatrelaterade investeringar”, säger Annika Andersson, Etikrådets ordförande 2010.

IIGCC släpper idag rapporten; “Shifting Private Capital to Low Carbon Investment”.  
Den kan laddas ned från IIGCCs hemsida www.iigcc.org
Pressmeddelande från IIGCC angående rapporten >>

För mer information kontakta:
Annika Andersson, Etikrådets ordförande 2010
E-post: info@etikradetapfonderna.se