Gå direkt till navigering

AP3 stod emot under ett dramatiskt 2022

Staffan Hansén, ny vd för Tredje AP-fonden (AP3) sedan 31 oktober AP3 säger:

”Som investerare påverkas vi alltid av stora globala rörelser på de finansiella marknaderna, men givet den generella marknadsutvecklingen bör avkastningen ändå betecknas som godkänd.”

AP3 2022

2022 i sammandrag:

  • AP3s avkastning uppgick till -5,8 (20,7) procent efter kostnader
  • AP3s fondkapital uppgick till 468,4 (502,3) miljarder kronor
  • AP3s förvaltningskostnadsandel uppgick till 0,08 (0,08) procent, varav rörelsekostnader utgjorde 0,05 (0,05) procent
  • Utbetalningarna till pensionssystemet från AP3 uppgick till 4,7 (7,5) miljarder kronor
  • AP3 har nått en genomsnittlig avkastning efter kostnader på 8,1 procent per år de senaste fem åren samt på 9,3 procent per år de senaste tio åren
  • AP3s alternativa investeringar avkastade 8,9 procent drivet av investeringarna i infrastruktur och i skog
  • AP3 utarbetade mål för hållbarhetsarbetet inom fokusområdena bolagsstyrning, klimat, mänskliga rättigheter och biologisk mångfald.

 
AP3 har över tid bidragit till att stärka pensionssystemet. Sedan start 2001 uppgår AP3s avkastning till 6,4 procent per år medan inkomstindex, som styr pensionsrätter och pensioners uppräkning, stigit med motsvarande 3,0 procent.

 

AP3 nyckeltal2022-12-312021-12-31
Årets resultat, mdkr-29,286,8
Utbetalat netto till pensionssystemet, mdkr4,77,5
Fondkapital, mdkr468,4502,3
Avkastning efter kostnader, %-5,820,7
Totala förvaltningskostnader som andel av förvaltat kapital, % 0,080,08
Rörelsens kostnader som andel av förvaltat kapital, % 0,050,05
Årlig genomsnittligt inkomstindex, 5 år, %2,92,8
Årlig genomsnittlig inkomstindex, 10 år, %2,72,7
Årlig genomsnittlig avkastning efter kostnader 5 år, %8,111,3
Årlig genomsnittlig avkastning efter kostnader 10 år, %9,311,1
Real avkastning efter kostnader, %-16,1
16,2
Årlig genomsnittlig real avkastning efter kostnader 10 år, %6,89,8

 

Årsredovisning AP3 2022 kan laddas ned här.

 

För eventuell ytterligare information kontakta:

Lil Larås Lindgren, Chef kommunikation Tel: 08-555 17 123 lil.lindgren@ap3.se

 

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 31 december 2022 förvaltade fonden 468,4 miljarder kronor och avkastningen uppgick till -5,8 procent.

Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt.

Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se