Gå direkt till navigering

AP3 summerar starkt resultat 2014

  • Fondens resultat uppgick till 34 977 (32 398) miljoner kronor. AP3s totalavkastning uppgick till 13,8 procent före kostnader och 13,7 procent efter kostnader.
  • Riskklass Aktier och Valuta stod för de största positiva bidragen till fondens resultat.
  • Fondkapitalet uppgick den 31 december 2014 till 288 332 miljoner kronor, vilket var en ökning med 29 857 miljoner jämfört med årsskiftet 2013.
  • AP3 har gjort utbetalningar till pensionssystemet med 5 120 miljoner kronor.
  • AP3 har uppnått sitt långsiktiga avkastningsmål om 4 procent realt sedan starten 2001.
  • AP3 har under den senaste treårsperioden överträffat jämförelseportföljen med 2,5 procent i genomsnitt per år.
  • AP3 integrerade hållbarhetsarbetet ytterligare i kapitalförvaltningen och fonden mätte dessutom aktieportföljens koldioxidavtryck.

Kerstin Hessius VD Tredje AP-fonden:
”Jag kan med stolthet rapportera ännu ett rekordår med ett resultat på 35 miljarder kronor vilket motsvarar en totalavkastning på 13,7 procent. Fonden har också uppnått AP3s mål på fyra procents real avkastning i genomsnitt per år sedan start. Det innebär att vi uppfyllt vårt uppdrag mot pensionssystemet då inkomstindex vuxit med 3,1 procent i genomsnitt per år för samma period.

”Sedan 2009 har AP-fonderna tillsammans betalat ut 100 miljarder kronor för att täcka underskottet i den statliga inkomstpensionen, där AP3 har stått för en fjärdedel. Samtidigt har AP-fonderna successivt bidragit alltmer till pensionssystemets långsiktiga finansiering genom att fondkapitalet nu står för drygt 13 procent av de totala pensionstillgångarna jämfört med 10 procent vid starten 2001.”

Samtal om pensionssystemet
AP3 har till årsredovisningen även valt att publicera en artikel baserad på ett intressant samtal mellan arkitekterna bakom dagens pensionssystem Anna Hedborg och Bo Könberg som träffade AP3s vd Kerstin Hessius i början av januari i år. De diskuterade då pensionssystemets utveckling från start där de både enigt summerar framgången och de skilda synpunkter de har på hur AP-fonderna ska utvecklas i framtiden.

AP3s hållbarhetsrapport
I år bilägger fonden även en hållbarhetsrapport där AP3 ger en något fördjupad bild av fondens arbete och förhållningssätt till hållbarhetsfrågorna.

 

För mer information kontakta:
Kerstin Hessius, VD, 08-555 17 100 
Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation, telefon: 08-555 17 123 eller lil.lindgren@ap3.se

AP3s årsredovisning 2014 >>

AP3s hållbarhetsrapport 2014 >>