Gå direkt till navigering

AP3 tackar ja till Volkswagens bud på Scania

Tredje AP-fonden har beslutat att acceptera Volkswagens bud på Scania om 200 kronor per aktie. Tredje AP-fonden äger 2 300 A-aktier och 2 586 644 B-aktier i Scania, vilket motsvarar 0,32 procent av kapitalet och 0,06 procent av rösterna i bolaget.

Tredje AP-fonden har analyserat budet och anser att erbjudandet är skäligt. Samtidigt bedöms alternativet, att fortsätta vara en minoritetsägare med begränsat inflytande, inte som långsiktigt hållbart.

För ytterligare information kontakta
Peter Lundkvist, ansvarig för ägarfrågor, 08-555 17 144