Gå direkt till navigering

AP3 upphandlar etik- och miljöanalystjänst

Som ett led i arbetet med att implementera AP3s uppdrag att ta etiska och miljömässiga hänsyn i placeringsverksamheten, utlyser vi idag en upphandling av miljö- och etikanalystjänst.

Vi söker en samarbetspartner som kan erbjuda etik- och miljöanalys av de bolag som AP3 investerar i.

AP3 avser att i första hand utöva miljö- och etikhänsyn genom aktivt ägarskap. Det innebär att vi kommer att föra en dialog med bolag som vi bedömer inte uppfyller fondens krav på miljömässiga och etiska hänsyn. Fokus kommer att ligga på svenska bolag, där fonden har tenderar att ha en större ägarandel jämfört med utländska bolag.

Förfrågningsunderlaget kan laddas ner nedan. Observera att sista datum för svar är den 23/9 2002.

Ladda ner förfrågningsunderlaget här >>