Gå direkt till navigering

AP3 utnämner Maria Björklund till Chef Alternativa Investeringar 

Maria Björklund har utnämnts till chef för gruppen Alternativa Investeringar och tillträder tjänsten den 1 februari. 

 

Maria kom till AP3 2018 som portföljförvaltare för internationella fastigheter och infrastruktur. Dessförinnan arbetade Maria på AMF, primärt med infrastrukturinvesteringar, och innan dess byggde hon upp och utvecklade Postens Pensionsstiftelses portfölj av Alternativa Investeringar under många år.

 

Maria har en gedigen bakgrund som förvaltare av onoterade tillgångar och utöver fastigheter och infrastruktur har hon även förvaltat private equity och private debt. Hon har även erfarenhet som ränteförvaltare med fokus på den svenska obligationsmarknaden. 

 

Maria efterträder Bengt Hellström som har valt att lämna chefsrollen efter att under 20 år förtjänstfullt byggt upp och utvecklat AP3s Alternativa investeringar. Bengt Hellström kommer att arbeta kvar på fonden tills vidare. 

 

För eventuell ytterligare information kontakta:

Lil Larås Lindgren, Chef kommunikation Tel: 08-555 17 123 lil.lindgren@ap3.se

Bildbanken hittar du här

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 30 juni 2020 förvaltade fonden 386,4 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt. Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.s