Gå direkt till navigering

AP3 utsedd till europeisk ledare inom portföljförvaltning

En expertjury har utsett AP3 till europeisk ledare inom området portföljförvaltning och portföljkonstruktion i den årliga tävlingen IPE-awards som arrangeras av branschtidskriften Investment and Pensions Europe.

Utmärkelsen avser fondens strategi för att uppnå det övergripande målet om bästa möjliga avkastning till låg risk. Denna strategi består av en strukturerad beslutsprocess i tre steg: 1) Val av referensportfölj. Här bygger beslutet på en analys av vilken långsiktig tillgångsmix som gör största nytta för pensionssystemet. 2) Val av förvaltningsstruktur. Här sker beslut om hur den teoretiska referensportföljen praktiskt ska implementeras genom investeringar på olika marknader. Var finns det möjligheter att skapa meravkastning i förhållande till marknaden? Vilka tillgångar ska förvaltas intern och vilka ska läggas ut på externa förvaltare? 3) Riskbudgetering. Här fastställs hur stora finansiella risker som ska tillåtas inom olika förvaltningsmandat.

I kategorin Europas bästa statliga pensionsfond var AP3 en av tre slutkandidater. Utmärkelsen gick till den holländska pensionsfonden ABP.

– Jag är glad och stolt över denna utmärkelse. Årets IPE-award innebär ett erkännande av AP3s höga kompetens. Vi kommer att fortsätta jobba hårt för att flytta fram våra positioner som en av de ledande pensionsfonderna i Europa, säger fondens VD Kerstin Hessius.

Läs mer om priset på http://www.ipe.com/