Gå direkt till navigering

AP3 utsedd till marknadsledare bland svenska pensionsförvaltare

Tredje AP-fonden (AP3) har av branschtidsskriften Investment & Pensions Europe (IPE) utsetts till marknadsledare bland svenska pensionsförvaltare inom området investeringsstrategi.

Utmärkelsen avser den så kallade tillgångs-/skuldanalys (ALM) som fonden genomförde under förra året som ett led i förberedelserna inför det nya förvaltningsmandat som trädde i kraft vid årsskiftet. Syftet med studien var att identifiera vilken långsiktig tillgångsfördelning som var bäst anpassad till fondens åtagande som buffert i det svenska pensionssystemet.

Ansvariga för den prisbelönade ALM-studien var Erik Valtonen kvantitativ analytiker och fil dr i matematik och vice VD Niklas Ekvall, docent i finansiell ekonomi.

Beräkningsarbetet var mycket omfattande. Bland annat konstruerades en modell över hur det svenska pensionssystemet påverkas av tillväxt, löneökningar, inflation, demografi och tillgångspriser. Detta gjorde det möjligt att studera hur portföljer med olika tillgångsmix klarade fondens åtaganden i olika scenarier. Totalt studerades omkring 100 000 scenarier.

– Vårt uppdrag från riksdagen är att investera fondkapitalet på ett sätt som skapar största möjliga nytta för pensionssystemet. En väl genomförd ALM-analys är sålunda en helt avgörande förutsättning för att vi på ett professionellt sätt skall kunna fullfölja vårt uppdrag. Mot denna bakgrund är vi självklart mycket stolta över ha tilldelats utmärkelsen som marknadsledare, säger fondens vice VD Niklas Ekvall i ett uttalande.

– ALM-analys är en väsentlig del i vårt investeringsarbete, och vi på AP3 kommer att fortsätta att avsätta betydande analysresurser för att kontinuerligt utveckla våra modeller och kunskaper inom området. Nu arbetar vi bland annat med ett projekt för att öka vår förståelse kring kopplingen mellan demografi och tillgångspriser, avslutade Niklas Ekvall.

I AP3s årsredovisning för 2000 och i den senaste delårsrapporten återfinns en mer detaljerad beskrivning av fondens ALM-studie.