Gå direkt till navigering

AP3 utser förvaltare av amerikanska småbolagsaktier

Tredje AP-fonden (AP3) har utsett förvaltare av aktier i amerikanska små- och medelstora bolag. Det samlade värdet av mandatet uppgår till 380 miljoner USA-dollar. Mandatet fördelas lika med 190 miljoner USA-dollar vardera till Axa Rosenberg Investment Management Ltd och Batterymarch Financial Management Inc.

Jämförelseindex för de båda mandaten utgörs av Russell 2500 (ex REITs). Förvaltningen kommer att ske lokalt i USA. De två förvaltarna har investeringsstilar som bedöms komplettera varandra väl, vilket bidrar till riskspridningen i portföljen.

De nya mandaten är ett led i fondens långsiktiga strategi för att öka andelen aktiv förvaltning. Tidigare har hela AP3s innehav av amerikanska aktier förvaltats passivt, det vill säga enligt index. Den amerikanska aktiemarknaden för små- och medelstora bolag anses allmänt vara en marknad där aktiv förvaltning kan löna sig.

Utöver dessa båda förvaltare har avtal även tecknats med ytterligare fem förvaltare, vilket möjliggör eventuella framtida uppdrag inom samma mandat. Detta är ett led i AP3s strategi att knyta till sig ett nätverk av ledande förvaltare bland vilka omplaceringar kan ske när detta bedöms som gynnsamt. Dessa förvaltare är Dimensional Fund Advisors Inc, Harris Investment Management Inc, Mazama Capital Management Inc, New Amsterdam Partners LLC samt Times Square Capital Management Inc.