Gå direkt till navigering

AP3 utser förvaltare av europeiska småbolagsaktier

Tredje AP-fonden (AP3) har utsett förvaltare av aktier i europeiska små- och medelstora bolag. Det samlade värdet av mandatet uppgår till 291 miljoner euro. Mandatet fördelas mellan fyra förvaltare enligt följande: 117 miljoner euro till Axa Rosenberg Investment Management Ltd, 58 miljoner euro vardera till JP Morgan Fleming Asset Management (UK) Ltd, Kempen Capital Management (UK) Ltd och Pictet Asset Management UK Ltd. Förvaltarna har investeringsstilar som bedöms komplettera varandra väl, vilket bidrar till en ökad riskspridning i portföljen. Jämförelseindex för samtliga fonderade mandat utgörs av HSBC European Smaller Companies Index, ex Sweden.

Tidigare har fondens europeiska aktieportföljer varit inriktade på större europeiska bolag. Genom att vidga portföljen till små- och medelstora bolag uppnås en gynnsam riskspridning. Kapital till de nya mandaten har överförts från fondens interna förvaltning av europeiska storbolagsaktier.

Utöver ovan nämnda förvaltare har avtal även tecknats med ytterligare tre förvaltare, vilket möjliggör eventuella framtida uppdrag inom samma mandat. Detta är ett led i AP3s strategi att knyta till sig ett nätverk av ledande förvaltare bland vilka omplaceringar kan ske när detta bedöms som gynnsamt. Dessa förvaltare är BNP Paribas Asset Management, Morgan Stanley Investment Management Ltd samt Scottish Widows Investment Partnership Ltd.