Gå direkt till navigering

AP3 utser Mårten Lindeborg till vice VD och CIO

Mårten Lindeborg har av AP3s styrelse utsetts till vice vd  per den 1 september. Han tar även över ansvaret som CIO för förvaltningen av fondkapitalet och efterträder i den rollen Kerim Kaskal som har beslutat att lämna AP3.

Mårten Lindeborg anställdes i AP3 februari 2009 som chef för Strategisk allokering och har sedan hösten 2014 varit chef för fondens kapitalförvaltning. Mårten har sin bakgrund från DNB och Skandia som portföljförvaltare och chef för taktisk tillgångsallokering.

– Mårten har i hög grad bidragit i utvecklingen av fondens förvaltningsstrategi och har bland annat  byggt en starkt team med stringent riskstyrning säger Kerstin Hessius vd AP3.

Mårten har också konkretiserat fondens strategi inom hållbarhetsområdet med fokus på totalportföljen.

För mer information kontakta:
Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation, telefon: 08-555 17 123 eller lil.lindgren@ap3.se