Gå direkt till navigering

AP3: Viktig information –vid jämförelser av AP-fonderna

Beräkningen för AP3s genomsnittsavkastning på 5 resp 10 år avsåg, i den halvårsrapport som AP3 publicerade för några dagar sedan, perioden 1 januari 2011 – 30 juni 2015 (5 år) respektive 1 januari 2006 – 30 juni 2015 (10 år).

Då övriga AP-fonder redovisar snitten från den 1 juli 2010 – 30 juni 2015 (5 år), respektive 1 juli 2005 – 30 juni 2015 (10 år) –  så har därför AP3 uppdaterat halvårsrapporten med uppgifter enligt samma metodik som övriga fonder. Detta för att göra siffrorna jämförbara.

AP3s jämförbara genomsnittliga årsavkastningen för samma period är därmed 9,3% (5 år) respektive 6,6% (10 år). Det innebär en årlig real avkastning om 9,0% på 5 år och 5,4% på 10 år. Även när det gäller beräkning av real snittavkastning sedan start har olika perioder använts av olika AP-fonder. AP3s reala avkastning med start räknat från 1 juli 2001 uppgår till 4,9%.

Ny version av AP3s halvårsrapport med dessa förändringar här.

 

För eventuell ytterligare information kontakta:
Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation Tredje AP-fonden, 0709 517 270 lil.lindgren@ap3.se