Gå direkt till navigering

AP3s analys-pm om aktierelaterade incitamentsprogram

I detta PM beskriver AP3 några grundläggande tankegångar om i vilken riktning vi skulle vilja se att svenska incitamentsprogram utvecklades. Innehållet ska inte ses som en absolut kravlista. På AP3 ställer vi oss tveksamma till de förenklade checklistor som ibland används för att ta ställning i dessa frågor. Samtidigt är det många ledningar och styrelser samt deras rådgivare som efterfrågar våra ståndpunkter på detta område. Det är vår förhoppning att detta PM ska bidra till att ge svar på deras frågor.

Ladda ner AP3s analys-pm om aktierelaterade incitamentsprogram >>