Gå direkt till navigering

AP3s bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2008

Finanskrisen har slagit hårt mot fondens kapital.

  • Resultatet uppgick till -44,8 miljarder kronor vilket motsvarar en avkastning på -19,8 procent efter kostnader. Före kostnader var avkastningen -19,7 procent.
  • Fondkapitalet uppgicktill 181,0 miljarder kronor per den 31 december 2008.
  • Fondens valutaexponering uppgick till 13,8 procent per den 31 december 2008.
  • Sedan starten 2001 har fondkapitalet ökat med 47 miljarder kronor, varav förvaltningen skapat en avkastning om totalt 25,8 miljarder kronor.
2008 präglades av turbulens på de globala finansmarknaderna och där krisen övergick till en systemkris under hösten. De globala aktiemarknaderna minskade med runt 40 procent vilket påverkade fondens aktieportfölj mycket negativt. Fondens noterade aktieportfölj avkastade -38,8 procent. Portföljens diversifiering innebar dock att förlusterna kunde dämpas något.
 
Under 2008 arbetade AP3 med att fortsätta sprida riskerna och diversifiera portföljen. Fonden minskade aktieexponeringen med 4,5 procent och ökade investeringar i nya tillgångslag såsom säkerställda banklån och jordbruksmark. Vid årets slut uppgick exponeringen i fondens portfölj mot noterade och onoterade aktier till 51,9 procent.
 
”En förhållandevis väldiversifierad portfölj var inte tillräckligt för att nå ett tillfredsställande resultat 2008. Det är bara att konstatera att vi hade för hög total risk i portföljen. I verksamheten har vi fortsatt att öka fokus på portföljens risker och sammansättning”, säger Kerstin Hessius, VD AP3.
 
Ladda ned hela årsredovisningen >>
 
För mer information kontakta:
Kerstin Hessius, VD, telefon: 08-555 17  100
Christina Kusoffsky Hillesöy, informationschef, telefon: 08-555 17 123, christina.hillesoy@ap3.se