Gå direkt till navigering

AP3s publicerar ägarrapport för stämmosäsongen 2009-2010

Tredje AP-fonden publicerar idag en redogörelse för fondens ägarstyrningsarbete för 12-månaders-perioden juli 2009-juni 2010. Ägarstyrningsrapporten beskriver fondens sätt att utöva ägaransvar samt vilka frågor som fonden har drivit under det gångna året.

Ladda ned rapporten >>

För mer information kontakta:
Christina Kusoffsky Hillesöy, kommunikationschef, telefon: 08-555 17 123, christina.hillesoy@ap3.se