Gå direkt till navigering

AP3s remissvar på förslag till anpassning av transparensregler enligt MiFID 2/MiFIR

Tredje AP-fonden har beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens promemoria Förslag till anpassning av transparensregler enligt MiFID 2/MiFIR.

Läs AP3s remissvar på FI 17-5072 >>