Gå direkt till navigering

AP3s remissvar rörande betänkandet förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag

Tredje AP-fonden har tidigare uppmärksammat frågan om det är rimligt att samarbetet mellan institutioner kring representation på stämmor och i valberedningar ska utlösa flaggningsplikt för de gemensamma innehaven (Remissvar, Ds 2006:6, öppenhetsdirektivet 061002). Samma problematik uppstår nu med ansökningsförfarandet i förvärvsdirektivet. Tredje AP-fonden vill med detta svar uppmärksamma Finansdepartmentet på behovet av att undanröja oklarheten kring användandet av fullmakter.

Läs AP3s remissvar >>