Gå direkt till navigering

AP3s remissvar rörande betänkandet Riksbankens finansiella oberoende

AP3s har beretts tillfälle att yttra sig om betänkandet Riksbankens kapitalstruktur (SOU 2007:51). Utredningen har som uppdrag att utreda frågor som rör Riksbankens balansräknings- och kapitalstruktur samt vinstdisposition.

Läs AP3s remissvar >>