Gå direkt till navigering

AP3s remissyttrande angående förslag om ny Ålderspensionsmyndighet

AP3 tillstyrker Pensionsadministrationsutredningens förslag om att en ny myndighet – Ålderspensionsmyndigheten – bildas för att administrera den allmänna ålderspensionen.

Läs mer i remissyttrandet >>